Privacyverklaring

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ontkom ook ik er niet aan: een privacyverklaring. Ik wens je heel veel leesplezier!

ikbenmariska.nl staat op dit moment nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
info@ikbenmariska.nl

Gegevensverwerking

Ikbenmariska.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Gegevens zoals je IP-adres, naam of e-mailadres kunnen verzameld worden bij het plaatsen van comments.

Ikbenmariska.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Eveneens worden er geen andere bijzondere en/of gevoelige gegevens verzameld zoals gegevens over ras, politieke voorkeur of gezondheid.

Deze verwerking is nodig om de diensten te kunnen uitvoeren en de website goed te laten functioneren. Dit is op grondslag van gerechtvaardigd belang, overeenkomst of toestemming. Hieronder staat per situatie aangegeven welke gegevens verzameld worden, met welk doel, op welke grondslag, wie de betreffende data verwerkt en wat de bewaartermijn is.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bij websitebezoek:
– Gegevens: IP-adres, locatiegegevens en type internetbrowser en apparaat
– Doel: functioneren van de website, het kunnen detecteren van spam en het verzamelen van bezoekersaantallen en gedragsgegevens
– Grondslag: gerechtvaardigd belang
– Verwerkers: TransIP, Google Analytics
– Bewaartermijn: 26 maanden na laatste bezoek of tot verzoek om verwijdering

Bij plaatsen comment:
– Gegevens: (scherm)naam, e-mailadres, comment en optioneel je eigen website
– Doel: weergave van de comment, e-mailadres om te laten weten wanneer er op je comment gereageerd is en om eventueel contact op te kunnen nemen over de inhoud van een comment en ter voorkoming van spam
– Grondslag: naam, website en comment op basis van toestemming, e-mailadres op basis van gerechtelijk belang
– Verwerkers: TransIP
– Bewaartermijn: totdat er een verzoek tot verwijdering of anonimisering wordt ingediend

Extra bij plaatsen bestelling (ook wanneer niet voltooid):
– Gegevens: naam, adres, bestelde product, telefoonnummer en e-mailadres
– Doel: het kunnen verzenden van het product en factuur en het eventueel contact op te kunnen nemen bij onvoorziene omstandigheden
– Grondslag: overeenkomst, wettelijke verplichting
– Verwerkers: TransIP
– Bewaartermijn: onvoltooide bestelling wordt zo snel mogelijk verwijderd, voltooide bestellingen na 6 maanden bij TransIP, factuur wordt 7 jaar bewaard op een lokale harde schijf vanwege verplichte bewaartermijn volgens de Belastingwet

Verwerkers

Ikbenmariska.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat jouw gegevens daar veilig zijn en niet onnodig worden ingezien.

Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten:
– Strato: webhosting en back-up
– Google Analytics: statistische analyses

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken. Om jouw persoonsgegevens te kunnen inzien, aanpassen en/of verwijderen kun je contact opnemen via e-mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je verzocht een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. Je verzoek zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.

Je hebt bovendien de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Ikbenmariska.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ikbenmariska.nl wordt veilig gehost bij Strato. Daarnaast is de website voorzien van een SSL-certificaat waarbij de gegevens die je invoert versleuteld worden verstuurt en dus niet zomaar onderschept kunnen worden. Je kunt dit herkennen aan het groene slotje voor het webadres. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op.


google.com, pub-5146256172624674, DIRECT, f08c47fec0942fa0